РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОМПИ И КОМПРЕСОРИ

Ремонт на други машини

  •   повишаващи трансформатори и понижаващи трансформатори.

 

  •   Ремонт на трансформаторите без значение начина на разположение на намотките, били те с концентрични намотки или трансформатори с редуващи се намотки.

 

  • Ремонт на силови трансформатори, на измервателни трансформатори, на заваръчни трансформатори (електрожени), на изправителни трансформатори и всички други видове трансформатори.