РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОМПИ И КОМПРЕСОРИ

Машина за Тестване RING STIFFNESS AND TENSION TEST MACHINE

 

Машина за Тестване RING STIFFNESS AND TENSION TEST MACHINE

 

  • ISO 9967 - 9969
  • Машината може да изпитва тръби до 2 000 мм.
  • Здрав дизайн и лесен за използване сензорен екран.
  • Отчитане на резултатите на софтуер за Windows / съхранява резултатите от изпитванията и диаграмата на натоварванията, включително и разпечатване на хартиен носител /
  • Напълно автоматично контролирано прилагане на сила.
  • до 20 kN регулируема сила на изпитване.
  • Непрекъснато измерване на вътрешния и външния диаметър под приложена сила.
  • Измерването на огъване се извършва с висока прецизност чрез лазерен предавател.
  • С допълнителни аксесоари и софтуерно устройството може да се използва като универсална машина за тестване.